Eqip

Privacyverklaring

Eqip, gevestigd aan Olenseweg 375 in Westerlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.eqip.be Olenseweg 375, 2260 Westerlo +32 488 87 70 13

Kim Heylen is de Functionaris Gegevensbescherming van Eqip. Zij is te bereiken via info@eqip.be.

Eqip is een werknaam van Brandologic. Brandologic is een handelsnaam van Force International CVBA, Olensweg 375, 2260 Westerlo, België (hierna “Force” genoemd) met ondernemingsnummer 0647.631.485.
De website www.eqip.be is eigendom van Force en wordt beheerd en onderhouden door of in naam van die laatste.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eqip verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch (bv. bedrijf en btw-nummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@eqip.be, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eqip verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Eqip neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eqip) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eqip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam:

  • Bewaartermijn: 3 jaar, tenzij je actief uitschrijft
  • Reden: informeren over workshops, nieuwsbrief, (eventueel) sturen van factuur

– Adresgegevens:

  • Bewaartermijn: 3 jaar, tenzij je actief uitschrijft
  • Reden: informeren over workshops, nieuwsbrief, (eventueel) sturen van factuur

– Telefoonnummer:

  • Bewaartermijn: 3 jaar, tenzij je actief uitschrijft
  • Reden: informeren over workshops, nieuwsbrief, (eventueel) sturen van factuur

– E-mailadres:

  • Bewaartermijn: 3 jaar, tenzij je actief uitschrijft
  • Reden: informeren over workshops, nieuwsbrief, (eventueel) sturen van factuur

– Bedrijf en btw-nummer:

  • Bewaartermijn: 3 jaar, tenzij je actief uitschrijft
  • Reden: informeren over workshops, nieuwsbrief, (eventueel) sturen van factuur

Delen van persoonsgegevens met derden

Eqip verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eqip gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Dit kan door middel van een aanvraag via mail naar info@eqip.be.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@eqip.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitskaartnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Eqip zal zo snel mogelijk, maar in

ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Eqip wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eqip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@eqip.be. De website www.eqip.be verwijst naar andere websites. Deze websites zijn zelf verantwoordelijk voor hun privacybeleid.